امام علی علیه السلام :«اگر نمازگزار بداند تا چه حد مشمول رحمت الهى است هرگز سر خود را از سجده بر نخواهد داشت». غررالحكم، ج 5، ص 116، ح 7592